Homeopathie voor bomen in Den Haag

Alternatieve genezers tegen bomenziekte door Timoteus Waarsenburg – AMSTERDAM

De gemeente Den Haag heeft haar toevlucht genomen tot holistische genezers in een poging de gevreesde kastanjeziekte, die in Den Haag inmiddels al honderden bomen in de verhakselaar heeft doen verdwijnen, een halt toe te roepen. De helft van de 4700 Haagse kastanjebomen is inmiddels besmet met de voor kastanjes levensbedreigende bloedingsziekte. Bijna driehonderd kastanjes in de stad zijn al geveld. De gemeente heeft 1 miljoen euro vrij gemaakt voor het onderhoud, controleren en eventueel rooien van de zieke kastanjes. Het is nog altijd onbekend waardoor de bloedingsziekte, die in heel Nederland om zich heen grijpt, ontstaat. Klei met kruiden In Den Haag worden nu vier methodes uitgeprobeerd om de ziekte te bestrijden. Sommige bomen hebben speciale compost gekregen, een groot aantal bomen wordt met homeopathische en biologische preparaten behandeld en bij een aantal bomen worden de zieke plekken weggesneden en ontsmet. Een aantal bomen zal nu via thytotherapie worden behandeld. Dat is een methode die volgens de gemeente al ‘duizenden jaren’ in India wordt toegepast. De bast van de boom wordt ingesmeerd met een mengsel van klei en kruiden en krijgt daarna holistische nazorg. Daarbij wordt niet alleen naar de boom gekeken, maar ook naar omgevingsfactoren. Volgens de holistische bomengenezers Marijke Holzer en Pieter Minnaard uit het Zeeuwse Kamperland ligt de oorzaak van de ziekte van de bomen op het Koningsplein namelijk in een combinatie van factoren, zoals lucht- en grondverontreiniging, wisselende grondwaterstanden en stress.

Volgens de gemeente zijn de resultaten van de holistische aanpak wisselend.

Homeopathie en de compostaanpak lijken vooralsnog de beste resultaten te geven.