Wat is homeopathie

Wat is homeopathie?

Klassieke Homeopathie wordt ook wel een prikkeltherapie genoemd.

Klassieke Homeopathie gaat uit van het principe: ‘het gelijke met het gelijkende genezen’. Hahnemann (de grondlegger van de homeopathie) heeft ontdekt dat wanneer je honderden mensen een bepaalde stof toedient dit bij deze mensen een scala aan symptomen oproept. Wanneer je deze stof middels een bepaalde procedure verdunt en schudt (potentiëren), werkt het juist helend voor deze symptomen. Er wordt een reactie uitgelokt, waardoor het zelfgenezende vermogen van de mens het probleem zelf de baas kan worden.

Het bijzondere van de klassieke homeopathie is het complete beeld dat we willen hebben voordat er een middel wordt voorgeschreven. Schijnbaar onbelangrijke symptomen worden meegenomen in de keuze van het middel. Naar mijn idee is klassieke homeopathie de meest breed georiënteerde methode in de geneeswijze. Symptomen op lichamelijk, emotioneel en geestelijk gebied zijn van belang bij het voorschrijven van het juiste middel.

Dit is ook de reden dat u weinig klassiek homeopaten zult vinden die zich hebben gespecialiseerd in bepaalde klachten. We behandelen vooral mensen, niet alleen maar klachten.

De homeopathische denkbeelden komen we voor het eerst tegen bij Hippocrates. Hij stelde twee belangrijke dingen vast:

De klachten van een zieke worden genezen door middelen met een tegengestelde werking (dit werd later het uitgangspunt van de allopathie en fytotherapie; we noemen dit het contraria-principe).
De ziektetoestand wordt genezen door middelen die verschijnselen oproepen die op de ziekte lijken (dit similia-principe werd het uitgangspunt van de homeopathie).
Hippocrates zag dus een duidelijk verschil tussen het bestrijden van symptomen en het genezen van de ziekte. Bijna 2000 jaar later duikt deze gedachte opnieuw op bij Paracelsus. Uit een onderzoek naar arsenicumvergiftiging vond hij dat, wanneer men ziekteverschijnselen vindt die lijken op de symptomen van een arsenicumvergiftiging, men de ziekte kan genezen met behulp van arsenicum.

Grondlegger van de homeopathie zoals wij die kennen is de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843). Door experimenten op zichzelf en op anderen ontdekte hij de beginselen van de homeopathie. Heel bekend is zijn eerste experiment met de stof kinabast, een voorloper van de kinine. Kinabast was destijds een bekend geneesmiddel tegen malaria. Hoewel Hahnemann geen malaria had, slikte hij de kinabast zelf. Toen hij dat deed kreeg hij alle verschijnselen van iemand met malaria. In 1810 verscheen van Hahnemann het ‘Organon der Heilkunst’, een dikke handleiding voor artsen en therapeuten, waarin Hahnemann alle basis principes van de homeopathie heeft uiteengezet.

Klassiek homeopaat amsterdam