Het consult

Het consult

De klassiek homeopaat beschouwt de patiënt altijd in het totaliteit. Dus de ZIEKE en de ZIEKTE wordt bekeken.

Tijdens het homeopathische consult is het van belang dat de homeopaat zo veel mogelijk over uw klachten en situatie te weten komt.  De kleinste details kunnen soms van groot belang zijn. Er wordt om die reden ook veel tijd uitgetrokken voor een homeopathische consult. Reken op 1 uur. Deze tijd is nodig om een goede fundering te hebben om de behandeling op te baseren. Het resultaat van de behandeling hangt voor het grootste deel af van de verkregen informatie en de kennis van de klassiek homeopaat.

De homeopaat zal naast de klachten waar u mee komt ook gaan zoeken naar een mogelijke oorzaak of aanleiding. Als u met fysieke klachten komt, kan het best zo zijn dat ook vragen worden gesteld over uw emoties en meegemaakte ziekten in het verleden. Dit doet de homeopaat om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van u en daarmee tot de keuze van uw persoonlijke homeopathische geneesmiddel.

Na de inname van het homeopathische middel zal in de regel na vier tot zes weken een vervolgconsult worden gepland. Er wordt tijdens het vervolg consult vooral gekeken hoe de klachten zich hebben ontwikkeld. Er zijn binnen de klassieke homeopathie bepaalde wetmatigheden waarin uw klacht zich met ontwikkelen willen we kunnen spreken van een effect door het homeopathische middel. Dit zal steeds aan u worden uitgelegd  tijdens de vervolg consulten, zodat u snapt wat u aan het doen bent.

Hoe lang de totale behandeling duurt ligt aan het soort klachten waar men mee komt. Bij acute klachten werkt de homeopathie erg snel. Bij chronische klachten zien we vaak eerst stabilisatie van de klachten en vervolgens een geleidelijke afname van de klachten.

Homeopathie amsterdam