De praktijk

Mijn praktijk adres is:

Haparandaweg 67 – B9, 1013 BD Amsterdam

U kunt contact met mij opnemen:

Telefonisch: 06-21266272

Mail: michiel@homeo.nl

Consulten zijn op afspraak.

[divider]

De praktijk is aangesloten bij:

NVKH: Beroepsvereniging van klassiek homeopaten

BIG-registratienummer: 19001044430; Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg is een Nederlandse databank waarin officieel erkende gezondheidswerkers ZIJN geregistreerd.

AGB-code: persoonlijk 90024877, praktijk 90003753: Het AGB-register is hét identificerende register in de zorg, met de AGB-code als unieke sleutel.

RBZC: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

Uw privacy Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals volgens de wet op de behandelovereenkomst is vereist 20 jaar bewaard.

Privacy Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling: consul homeopathie
 • de kosten van het consult

Klachtenprocedure Elke zorgverlener valt met ingang van 1 januari 2017 onder de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (WKKGZ). Op de website dient vermeld te zijn hoe het beroep op een klachtenfunctionaris geregeld is en bij welke door de overheid erkende geschilleninstantie je bent aangesloten.

Elke bij RBCZ geregistreerde therapeut valt onder de onafhankelijke  tuchtrechtspraak van TCZ. Link naar Stichting TCZ – U heeft een klacht

Behandeling kinderen Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. 

   

Kaart en routeplanner: