Betere levenskwaliteit bij chronisch zieken

Homeopathie verhoogt levenskwaliteit chronisch zieken

Homeopathie geeft een belangrijke verbetering van de levenskwaliteit van chronisch zieken.
Een recent groot Brits onderzoek [1] en een uitgebreide Duits-Zwitserse studie [2] tonen dit aan. Bij duizenden chronisch zieken werden gedurende twee tot zes jaar veranderingen in kwaliteit van leven, welbevinden en de ernst van het ziekteverloop gevolgd.

Het homeopathisch ziekenhuis in Bristol publiceerde onlangs de cijfers van alle 6.544 patiënten met chronische ziekten die in de afgelopen zes jaar de polikliniek bezochten. De meest voorkomende diagnoses waren eczeem, astma, migraine, prikkelbare darmsyndroom, overgangsklachten, depressieve klachten en chronisch vermoeidheidssyndroom. De meeste patiënten hadden al een hele geschiedenis van specialistische behandelingen achter de rug, voordat ze homeopathische hulp zochten. Bij deze groep chronisch ziekten is verbetering van de kwaliteit van leven vaak het hoogst haalbare behandeldoel. Bij 70 % van de patiënten werden positieve veranderingen gerapporteerd, 50% van hen beschreef hun toestand als ‘beter’ of ‘veel beter’. Dit kon zowel een vooruitgang in de algemene gezondheidstoestand en het welbevinden zijn, als een vermindering van frequentie of zwaarte van acute aanvallen of verergeringen.

In de Duits-Zwitserse studie werd gedurende twee jaar het ziekteverloop gemeten bij 3.981 patiënten die voor het eerst een aanvullende homeopathische behandeling zochten. 103 artsen die zich gespecialiseerd hadden in homeopathie namen deel aan het onderzoek. Het onderzoeksteam van de Charité Universiteit in Berlijn onderzocht allereerst welke patiënten om homeopathische behandeling vroegen. 97 % van hen had een chronische ziekte die bij de volwassenen gemiddeld al 8 jaar duurde, bij de kinderen 3 jaar. De meest voorkomende diagnoses in dit onderzoek waren hooikoorts(mannen), hoofdpijn (vrouwen) en eczeem (kinderen). Voorafgaand aan de homeopathische behandeling onderging 95 % van hen reeds een conventionele behandeling. Bij al deze patiënten werden de veranderingen in de kwaliteit van leven gemeten, gedurende de tijd dat ze tevens een homeopathische behandeling kregen. Een duidelijke verbetering van de levenskwaliteit werd gevonden bij volwassenen en jongere patiënten, niet bij adolescenten. Opvallend was de verbetering bij chronisch zieken met ernstige klachten. Het gemiddelde gebruik van reguliere medicijnen verminderde in de totale groep van 45.0 % naar 26,8%.

Deze gegevens bevestigen de ervaringen van veel chronisch zieken in Nederland. De Artsenvereniging voor homeopathie VHAN wil dergelijk onderzoek ook in Nederland helpen opzetten en stimuleren en zal daarin ook participeren. Voor zorgverzekeraars biedt dit een interessante optie om kosten te besparen op geneesmiddelgebruik.

[1] David S. Spence, Elizabeth A. Thompson, S.J. Barron. Homeopathic Treatment for Chronic Disease: A 6-Year, University-Hospital Outpatient Observational Study. Journal of Alternative and Complementary Medicine Oct 2005, Vol. 11, No. 5: 793-798. Gratis te downloaden van http://www.liebertonline.com/toc/acm/11/5 .

[2] Witt CM, Luedtke R, Baur R, Willich SN. Homeopathic Medical Practice: Long-term results of a Cohort Study with 3981 Patients. BMC Public Health . 2005 Nov 3;5(1):115 . Gratis te downloaden van http://www.biomedcentral.com/1471-2458/5/115


Geplaatst

in

door

Tags: